Danmark | dansk

Robotteknologi

Menneske-robot-samarbejde. Det er helt sikkert!

Menneske-robot-samarbejde

Arbejdsforløb bliver mere og mere effektive, jo tættere mennesker og maskiner samarbejder. Sikker interaktion mellem menneske og robot kræver i stigende grad nye teknikker og løsninger. Derudover stiger kravene til sikkerheden, jo tættere mennesker og maskiner kommer på hinanden.

For at kunne dokumentere det nødvendige sikkerhedsniveau skal den komplette sikkerhedsfunktion, fra sensor over logik til aktuator, tages i betragtning. Kun hvis alle disse faktorer fungerer i et koordineret samspil, kan man sørge for et sikkert menneske-robot-samarbejde.

Whitepaper om robotteknologi – oversigt over sikker robotteknologi

Vi har samlet de væsentlige aspekter og krav til sikker robotteknologi.

I whitepaperet finder du bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan udvikler markedet for robotteknologi sig?
  • Hvordan er den aktuelle situation for standarder?
  • Hvilke trin fører til den sikre robotapplikation?
Whitepaper om robotteknologi fra Pilz

Serviceydelser gennem et robotsystems livsfaser

Alle robotapplikationer skal sikkerhedsteknisk set betragtes hver for sig. Pilz hjælper dig med et program af serviceydelser, der er tilpasset et robotsystems forskellige livsfaser: Fra applikationsanalyse over risikovurdering i overensstemmelse med EN ISO 12100 til CE-mærkning.

Vores sikkerhedsløsninger opfylder kravene i DIN EN ISO 10218-2 og ISO/TS 15066. Serviceprogrammet afrundes af vores kursustilbud om emnet robotsikkerhed.

Robotapplikation

Fokus på sikkerhed: Pilz-komponenter og -systemer

Applikation med menneske-robot-samarbejde

Kollisionsmålesæt til menneske-robot-samarbejde i overensstemmelse med standarderne

Vi hjælper dig på vej til den sikre robotapplikation i overensstemmelse med standarderne! I henhold til ISO/TS 15066 (kropszonemodel) skal en menneske-robot-applikation uden afskærmende beskyttelsesbarrierer overholde bestemte grænseværdier ved en mulig kollision. Hvis applikationen ved møde mellem menneske og robot bliver inden for disse grænser, er den i overensstemmelse med standarden. Derfor skal der udføres passende målinger i forbindelse med alle menneske-robot-applikationer.

Kollisionsmålesættet PROBms måler den kraft og det tryk, som opstår ved en mulig kollision mellem menneske og robot. PROBms anvendes således til validering af menneske-robot-samarbejde.

Arealovervågning med sikkerheds-laserscannere og sikkerhedstrædemåtter

Sikkerheds-laserscanneren PSENscan og sikkerhedstrædemåtten PSENmat er velegnede til arealovervågning af menneske-robot-arbejdspladser. Hvis en person betræder den farlige bevægelses aktivitetsområde, nedbremses eller stoppes robottens bevægelse.

PSENmat

Områdeovervågning med sikre kamerasystemer

Med det sikre 3D-kamerasystem SafetyEYE kan menneskers og maskiners fælles arbejdsområder overvåges sikkert uden afskærmninger. Således konstaterer SafetyEYE, om der befinder sig personer i robottens aktivitetsområde, eller om personer har betrådt en zone med et højt sikkerhedsniveau. Hvis det er tilfældet, reduceres robottens hastighed, eller også stoppes den.

SafetyEYE

Servicerobotteknologi-moduler til anvendelse i industrielle og ikke-industrielle miljøer

Sammensæt din individuelle robotapplikation med de nye servicerobotteknologi-moduler . De består af manipulatormodulet PRBT, styringsmodulet PRCM, betjeningsmodulet PRTM samt ROS-moduler. Modulerne kan kombineres individuelt med hinanden og er konstrueret til opgaver inden for industrien og servicerobotteknologien.

Servicerobotteknologi-moduler

Passende sensor- og styringsteknologi til robotapplikationen

Vi hjælper dig selvfølgelig også på vej til den sikre robot med sikre styringssystemer og sikker sensorteknologi . Få mere at vide om vores brede produktprogram!

Den sikre sensorteknologi PSEN

Sikkert menneske-robot-samarbejde i praksis

Beskyttelse af medarbejderne har topprioritet i forbindelse med robotapplikationer. Få mere at vide i filmen om, hvordan Pilz med sine produkter og løsninger muliggør sikkert menneske-robot-samarbejde!

Pilz er din partner til sikker automatisering af din robotapplikation

Applikation med menneske-robot-samarbejde
  • Serviceydelsesportefølje tilpasset til et robotsystems livsfaser – fra procesanalyse over risikovurdering til CE-mærkning
  • Sikkerhedsløsninger i overensstemmelse med standarderne, bl.a. DIN EN ISO 10218-2 og ISO/TS 15066
  • Kollisionsmåling i overensstemmelse med grænseværdierne i ISO/TS 15066
  • Kurser om kravene til robotsikkerhed
  • Sikre styringssystemer, drevteknik og sensorteknologi, som f.eks. det sikre kamerasystem SafetyEYE, til områdeovervågning og sikring af beskyttelsesområder
  • Aktiv medvirken i det internationale udvalg for standarder til sikkert menneske-robot-samarbejde
  • Samarbejde med førende forskningsorganer

Downloads

Har du flere spørgsmål? Kontakt os!

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk