Suomi | suomi

Perusteet - yhdenmukaistetut standardit, direktiivit ja lait EU:ssa

Miten yhdenmukaistetut standardit, direktiivit ja lait liittyvät toisiinsa?

Standardipalapeli

Euroopan Unioni yhtenäistyy jatkuvasti. Tämä aiheuttaa sen, että koneenrakentamista koskevat lait, asetukset ja määräykset yhdenmukaistuvat. Ensiksi EU määrittelee direktiivien avulla yleiset suojaustavoitteet. Nämä suojaustavoitteet edellyttävät tarkkaa erittelyä. Konkreettinen säätely tapahtuu standardeilla.

EU-direktiivit astuvat voimaan vasta sitten, kun EU-maat integroivat ne kansalliseen lainsäädäntöön. Kaikissa EU-maissa on siis laki tai asetus, joka viittaa vastaavaan EU-direktiivin ja korottaa sen siten kansalliseksi laiksi.

Standardi täytetty, vaatimukset täytetty – yhdenmukaistetut standardit

Standardeilla ei itsessään ole oikeudellista asemaa. Sen ne saavat vasta, kun ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä tai kansallisten lakien ja asetusten kautta. Näiden niin kutsuttujen yhdenmukaistettujen standardien julkaisu aktivoi ns. ”olettamusvaikutuksen“ . Standardin käyttäjä voi siten olettaa, että hän toimii lakien ja direktiivien mukaisesti. Onnettomuustapauksessa pätee käänteinen todistustaakka. Jos yhdenmukaistettu standardi viittaa ei-yhdenmukaistettuun standardiin, se voi saada yhdenmukaistukseen verrattavan aseman.


Standardit, direktiivit ja lait EU:ssa

Yleiskuva aiheesta

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk