Nederland | nederlands

19 jun. 2015

Stap voor stap naar een veilige machine (3)

Systeemintegratie en nabeschouwing: lees nu het derde deel van onze serie.

In onze serie 'Stap voor stap naar een veilige machine' komt u alles te weten over uw weg naar een veilige machine. In deel 3 worden de thema's systeemintegratie en nabeschouwing behandeld.
 

Stap 5: de systeemintegratie

Met de uit de risicobeoordeling en het veiligheidsconcept verkregen resultaten worden de geselecteerde veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd. Dit omvat de volgende thema's:

  • Samenwerking en het selecteren van geschikte leveranciers
  • Aanschaf van componenten en implementatie van systeemoplossingen
  • Ontwerpen van besturingen en maken van visualiseringsinterfaces
  • Elektrische installatie van machines en installaties
  • Implementeren van mechanische veiligheidsmaatregelen en aanbrengen van hydraulische componenten
  • Controleren en bouwen van schakelkasten
  • Training van operators en onderhoudspersoneel
     

Stap 6: nabeschouwing van de risicobeoordeling

Bij de nabeschouwing van de risicobeoordeling wordt er teruggekeken op de voorgaande stappen: Zijn de veiligheidsmaatregelen correct geïmplementeerd? Is de veiligheid ten aanzien van de machinebesturing juist ontworpen en conform de veiligheidsvoorschriften geïmplementeerd? Een validering is essentieel voor het bewijs dat machines veilig zijn. Tot de nabeschouwing behoren ook het uitvoeren van een functiecontrole en foutsimulatie van het veiligheidssysteem alsmede verschillende metingen (aardleidingen, geluidsniveau, ...). De resultaten hiervan moeten worden geregistreerd en gedocumenteerd.

Wordt vervolgd… U kunt het vierde en laatste deel van de serie over de thema's gebruiksaanwijzing en CE-certificering binnenkort hier lezen.
 

Meer informatie:

Deel 1 van de serie: risicobeoordeling en veiligheidsconcept
Deel 2 van de serie: veiligheidsdesign en selecteren van de veiligheidscomponenten
Systeemintegratie
Validering

Stap voor stap naar een veilige machine: systeemintegratie en nabeschouwing van de risicobeoordeling
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de