Nederland | nederlands

Robotica

Mens-robot-samenwerking. Veilig!

Mens-robot-samenwerking

Hoe nauwer mens en machine samenwerken, des te efficiënter worden workflows. Voor de veilige interactie tussen mens en robot zijn echter steeds meer nieuwe technieken en oplossingen vereist. Daarnaast worden de eisen aan de veiligheid strenger naarmate mens en machine nader tot elkaar komen.

Om het vereiste veiligheidsniveau te kunnen aantonen, moet de complete veiligheidsfunctie in aanmerking worden genomen – van de sensor en de logica tot de actuator. Alleen wanneer al deze factoren gecoördineerd samenwerken, kan er een veilige mens-robot-samenwerking (MRS) worden gegarandeerd.

Whitepaper Robotica – Alles over veilige robotica

Wij hebben de belangrijkste aspecten van en eisen aan de veilige robotica voor u op een rijtje gezet.

In het whitepaper vindt u onder andere ook antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe ontwikkelt de markt voor robotica zich?
  • Wat zijn de huidige normen?
  • Welke stappen leiden tot een veilige robottoepassing?
Het whitepaper Robotica van Pilz

Services voor alle levensfasen van een robotsysteem

Iedere robottoepassing moet veiligheidstechnisch afzonderlijk worden benaderd. Pilz ondersteunt u met een serviceaanbod dat is afgestemd op de afzonderlijke levensfasen van een robotsysteem: van de toepassingsanalyse en de risicobeoordeling volgens EN ISO 12100 tot de CE-markering.

Daarbij voldoen onze veiligheidsoplossingen aan de specificaties van DIN EN ISO 10218-2 en van ISO/TS 15066. Ons trainingsaanbod op het gebied van robotveiligheid maakt het serviceaanbod compleet.

Robottoepassing

Veiligheid centraal: Pilz-componenten en -systemen

MRS-toepassing

Botsingsmeetset voor mens-robot-samenwerking conform de normen

Wij ondersteunen u op weg naar een veilige robottoepassing die aan de normen voldoet! Volgens ISO/TS 15066 (lichaamszonemodel) moet bij een MRS-toepassing zonder omheining rekening worden gehouden met grenswaarden bij een mogelijke botsing . Als de toepassing tijdens een botsing tussen mens en robot binnen deze grenzen blijft, voldoet ze aan de normen. Daarom moeten bij iedere MRS-toepassing gepaste metingen worden uitgevoerd.

De botsingsmeetset PROBms meet de kracht en druk die bij een mogelijke botsing tussen mens en robot ontstaan. Hierdoor wordt PROBms gebruikt voor het valideren van de mens-robot-samenwerking.

Oppervlaktebewaking met veiligheidslaserscanners en veiligheidsschakelmatten

De veiligheidslaserscanners PSENscan en de veiligheidsschakelmat PSENmat zijn geschikt voor de oppervlaktebewaking van mens-robot-werkplekken zonder omheining. Als een persoon het actiegebied van de gevaarlijke beweging betreedt, wordt de beweging van de robot gecontroleerd afgeremd of gestopt.

PSENmat

Ruimtebewaking met veilige camerasystemen

Met het veilige 3D-camerasysteem SafetyEYE kunnen gemeenschappelijke werkgebieden van mens en machine zonder afschermingen veilig worden bewaakt. Zo stelt SafetyEYE vast of er zich personen in het actiegebied van de robot bevinden en of personen een zone met een verhoogd veiligheidsniveau hebben betreden. De bewegingen van de robot worden dan vertraagd of gestopt.

SafetyEye

Serviceroboticamodulen voor gebruik in een industriële en niet-industriële omgeving

Stel uw individuele robottoepassing samen met de nieuwe serviceroboticamodulen. Deze bestaan uit de manipulatormodule PRBT, de besturingsmodule PRCM, de bedieningsmodule PRTM en ROS-modulen. De modulen kunnen individueel met elkaar worden gecombineerd en zijn ontworpen voor taken in de industrie en servicerobotica.

Serviceroboticamodulen

Gepaste sensor- en besturingstechniek voor de robottoepassing

Uiteraard ondersteunen wij u ook met veilige besturingssystemen en sensoren op weg naar de veilige robot. Kom meer te weten over ons uitgebreide productaanbod!

Veilige sensoren PSEN

Veilige mens-robot-samenwerking in de praktijk

De bescherming van werknemers heeft de hoogste prioriteit bij robottoepassingen. Ontdek in het filmpje meer over hoe Pilz met zijn producten en oplossingen een veilige mens-robot-samenwerking mogelijk maakt!

Pilz is uw partner voor de veilige automatisering van uw robottoepassing

MRS-toepassing
  • Op de levensfasen van een robotsysteem afgestemd serviceaanbod – van de procesanalyse en de risicobeoordeling tot de CE-markering
  • Veiligheidsoplossingen conform de normen, o.a. volgens DIN EN ISO 10218-2 en ISO/TS 15066
  • Botsingsmeting volgens de grenswaarden van ISO/TS 15066
  • Trainingen over de eisen aan de robotveiligheid
  • Veilige besturingssystemen, aandrijftechniek en sensoren, zoals bijvoorbeeld het veilige camerasysteem SafetyEYE voor de ruimtebewaking en beveiliging van beschermde ruimtes
  • Actieve medewerking in de internationale normalisatie-instelling voor veilige mens-robot-samenwerking
  • Samenwerking met toonaangevende onderzoeksinstellingen

Downloads

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op!

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl