Polska | polski

Ochrona środowiska naturalnego i energooszczędność w firmie Pilz

Zintegrowane zarządzanie energią i środowiskiem

Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu energią i ochroną środowiska firma Pilz monitoruje w sposób ciągły swoją wydajność energetyczną i poziom ochrony środowiska, tak aby wykrywać słabe punkty i unikać niepotrzebnego zużycia energii. Celem jest ciągłe zwiększanie efektywności energetycznej i ochrony środowiska.

Zarządzanie energią i ochroną środowiska

Od marca 2016 r. firma Pilz dysponuje systemem zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001 oraz systemem zarządzania ochroną środowiska zgodnie z normą ISO 14001. Systemy te są wykorzystywane do realizacji procesu produkcji w sposób energooszczędny i przyjazny dla środowiska.

Dostawcy

Nasi dostawcy są aktywnie zaangażowani we właściwe zarządzanie niebezpiecznymi substancjami. Zagadnienia efektywności energetycznej i ochrony środowiska to dodatkowe czynniki brane pod uwagę podczas zakupu produktów i usług.

Ochrona środowiska w różnych sektorach przemysłu

Surowce:

Produkty firmy Pilz są pakowane w papier pochodzący w 100% z recyklingu. Pozwala to oszczędzić surowce i zminimalizować zużycie folii.

Emisja CO2

Korzystanie z energii geotermalnej w nowym budynku firmy Pilz przyczyniło się do spadku wytwarzania CO2. Do produkcji energii wykorzystywany jest system fotowoltaiczny.

Niebezpieczne substancje:

Po przejściu na lutowanie bezołowiowe nastąpiło istotne polepszenie bilansu substancji zanieczyszczających środowisko.

Odpady:

Odpady produkcyjne podlegają recyklingowi.

WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)  została opublikowana w roku 2012. Zajmuje się między innymi znakowaniem i odbiorem przez producenta zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jej celem jest zapewnienie prawidłowego jego usuwania lub recyklingu.

Ponieważ produkty firmy Pilz podlegają zapisom tej dyrektywy, wszystkie jej oddziały na świecie są zobligowane lokalnie do przestrzegania przepisów dotyczących usuwania odpadów elektronicznych. W przypadku konieczności zapoznania się ze szczegółami sposobu wdrażania tych zaleceń, sprawdź: krajowe zasady i warunki.

Przejdź do Ogólnych warunków

Produkty i systemy

Zrównoważony rozwój należy do najważniejszych wartości firmy Pilz. Firma stawia na rozwój przyjaznych dla środowiska produktów, wykorzystujących ekologiczne materiały i energooszczędne technologie. Efektywność energetyczna to jeden ze szczególnych wymogów stawianych przez nasz dział rozwoju nowym produktom i kierunkom postępu technologicznego. W istocie zagadnienie to zostaje uwzględnione już na wczesnym etapie cyklu życia produktu. Dotyczy to wszystkich systemów sterowania, przekaźników, czujników i aktuatorów. 

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

Program Blue Competence

Firma Pilz jest członkiem programu Blue Competence, inicjatywy powołanej do życia przez VDMA (Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Maszyn i Urządzeń). W toku realizacji programu powstała sieć powiązań sektora budowy maszyn w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz gromadzone są zasoby, wiedza i doświadczenie VDMA. W ramach współpracy firma Pilz zobowiązała się do przestrzegania 12 zasad zrównoważonego rozwoju w obszarze budowy maszyn (www.bluecompetence.net/about).

Certyfikat ÖKOPROFIT

Od 2007 roku firma Pilz posiada pieczęć ÖKOPROFIT, przyznaną jej za działalność związaną z ochroną środowiska przez okręg Esslingen.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl