Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Oprogramowanie do konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti

PNOZmulti Configurator – narzędzie do konfiguracji układów bezpieczeństwa

Oprogramowanie do konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti

Możesz łatwo zaprojektować układ bezpieczeństwa na komputerze PC, wykorzystując PNOZmulti Configurator. Nasze narzędzie konfiguracyjne wspiera procesy projektowania, konfiguracji, dokumentacji oraz przekazywania do eksploatacji systemów sterowania firmy Pilz.

W graficznym, zgodnym z Windows® interfejsie użytkownika wszystkie elementy przedstawione są w postaci ikon lub w wybieralnym menu. Podczas konfigurowania układu bezpieczeństwa zawsze dostępna jest pomoc online wraz z dokumentacją. Po zakończeniu konfiguracji narzędzie sprawdza układ pod kątem występowania błędów.

W pełni skonfigurowany układ bezpieczeństwa można certyfikować w celu zabezpieczenia przed niepożądanymi zmianami. Można go w każdej chwili edytować, wprowadzać w nim zmiany lub rozbudowywać niecertyfikowane konfiguracje. Wystarczy uruchomić go za pomocą narzędzia PNOZmulti Configurator! Konfigurację można wydrukować i dołączyć do dokumentacji technicznej.

PNOZmulti Configurator wersja 10.10 o zaawansowanych funkcjach

Bezpieczeństwo i ochrona w jednym systemie – prosta konfiguracja uprawnień dostępu do maszyn i instalacji dzięki nowemu blokowi funkcyjnemu
Czytnik PITreader z technologią RFID do wdrażania uwierzytelnień i uprawnień dla maszyn i instalacji. Opcje obejmują zakres od prostego włączania i uwierzytelniania określonych funkcji komponentów urządzeń aż po złożoną, hierarchiczną macierz uprawnień. PITreader może być elastycznie wykorzystywany jako samodzielne urządzenie lub w połączeniu z systemem sterowania Pilz, a zwłaszcza jednostką bazową PNOZ m B1.
Użytkownicy mogą uwierzytelnić się w PNOZmulti, wprowadzając klucz transpondera do czytnika PITreader, aby uzyskać autoryzację do wykonania określonych czynności. Uprawnienia na kluczu transpondera musi odpowiadać skonfigurowanym wymaganiom

Czy potrzebujesz także bezpiecznego systemu wyboru trybu pracy?
Wystarczy dodać czytnik PITreader do połączonego systemu wyboru trybu pracy i uprawnień dostępu PITmode fusion. W ten sposób można połączyć bezpieczeństwo i ochronę w jednym systemie. Aby to osiągnąć, potrzebny jest odrębny moduł bezpieczeństwa (SEU), który jest uzupełnieniem czytnika PITreader. Urządzenie realizuje dwie funkcje: bezpieczny wybór trybu pracy oraz kontrolę uprawnień dostępu w instalacjach i maszynach. Wystarczy skonfigurować blok funkcyjny „przełącznik wyboru trybu pracy” w oprogramowaniu PNOZmulti Configurator i połączyć go z nowym blokiem funkcji uwierzytelniania/autoryzacji czytnika PITreader.

Skróć czas projektowania poprzez tworzenie makr dla jednostki bazowej PNOZ m B1
Połączenia logiczne zdefiniowane między wejściami i wyjściami można łączyć w elementy makro. Po utworzeniu makra są przechowywane w bibliotece makr. Następnie są dostępne do użytku we wszystkich kolejnych konfiguracjach. Łatwa funkcja importowania i eksportowania oraz możliwość edycji makr w edytorze pozwala skrócić czas projektowania i obniżyć koszty.
Dzięki dostępności makr dla jednostki bazowej PNOZ m B1 można łatwo przenosić wszystkie projekty do urządzeń PNOZmulti drugiej generacji obsługiwanych przez oprogramowanie. W ten sposób można korzystać z zalet konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 i ograniczyć pracę do minimum.

Przetestuj jak najszybciej nową wersję naszego oprogramowania PNOZmulti Configurator. Poznaj zaawansowane funkcje, szeroki zakres możliwości i wyjątkowe zalety rozwiązania!

Pobierz bezpłatną wersję demo

Najważniejsze zalety

 • Oprogramowanie wykorzystujące zdefiniowane, certyfikowane bloki
 • Łatwa modyfikacja i dostosowanie konfiguracji
 • Prosta, uniwersalna diagnostyka pozwala na skrócenie czasów przestoju maszyn i wysoką dyspozycyjność instalacji.
 • Uznany na całym świecie standard bezpieczeństwa dla różnych środowisk automatyzacji i różnych systemów komunikacji
 • Szybkie uruchomienie i minimalny nakład prac związanych z okablowaniem – Przekonaj się sam!

Najważniejsze zalety

Konfiguracja układu bezpieczeństwa zamiast okablowania

Konfigurowanie zamiast podłączania obwodu bezpieczeństwa

 • Intuicyjna obsługa: opracowanie obwodu bezpieczeństwa jest wyjątkowo łatwe
 • Dowolność konfiguracji: można wygodnie ustawić parametry wszystkich wejść i wyjść za pomocą kilku kliknięć w narzędziu programowym
 • Można je łączyć przy wykorzystaniu operatorów logicznych, tworząc obwód bezpieczeństwa za pomocą przeciągania i upuszczania
 • Wybieranie wszystkich elementów funkcyjnych, logicznych i wyjściowych w obszarze roboczym

Automatyczna kontrola błędów, zabezpieczenie przed wprowadzaniem zmian

Automatyczna kontrola błędów, zabezpieczenie przed wprowadzaniem zmian

 • Bezpieczeństwo: oprogramowanie sprawdza utworzony obwód bezpieczeństwa pod kątem błędów
 • Ochrona: możliwość certyfikowania utworzonej konfiguracjiw celu ochrony przed niepożądanymi zmianami
 • Elastyczność: możliwość edycji, wprowadzania zmian lub rozbudowywania niecertyfikowanych schematów obwodów w dowolnej chwili
 • Prosta obsługa: na potrzeby dokumentacji wystarczy wydrukować schematu obwodu.

Zastosowania

PNOZmulti Configurator – Filmy instruktażowe

Narzędzie konfiguracyjne PNOZmulti Configurator wspiera procesy projektowania, konfiguracji, dokumentowania oraz uruchamiania konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti. Przekonaj się sam! Nasze filmy instruktażowe prezentują podstawowe funkcje oprogramowania PNOZmulti Configurator.

Prosta konfiguracja uprawnień dostępu oraz makr dla PNOZ m B1 w wersji 10.10

 • Konfiguracja uprawnień dostępu dla czytnika PITreader: Blok funkcji uwierzytelniania/autoryzacji związany z czytnikiem PITreader
 • Tworzenie makr do jednostki bazowej PNOZ m B1

Element funkcji czytnika PITreader wprowadzono do oprogramowania PNOZmulti Configurator; można z niego korzystać przy prostej konfiguracji czynności uwierzytelniania i autoryzacji. Czytnik PITreader z technologią RFID może być wykorzystywany do wprowadzania uprawnień dostępu do maszyn i instalacji. Opcje obejmują zakres od prostego włączania i uwierzytelniania określonych funkcji komponentów urządzeń, aż po złożoną, hierarchiczną macierz uprawnień. PITreader może być elastycznie wykorzystywany jako samodzielne urządzenie lub w połączeniu z konfigurowalnym systemem sterowania PNOZmulti 2.
Użytkownicy mogą uwierzytelnić się w PNOZmulti, wprowadzając klucz transpondera do czytnika PITreader, aby uzyskać autoryzację do wykonania określonych czynności. Uprawnienia na kluczu transpondera muszą odpowiadać skonfigurowanym wymaganiom.

Czy potrzebujesz także bezpiecznego systemu wyboru trybu pracy?
Wystarczy dodać czytnik PITreader do połączonego systemu wyboru trybu pracy i uprawnień dostępu PITmode fusion. W ten sposób można połączyć bezpieczeństwo i ochronę w jednym systemie. Aby to osiągnąć, potrzebny jest odrębny moduł bezpieczeństwa (SEU), który jest uzupełnieniem czytnika PITreader. Urządzenie realizuje dwie funkcje: bezpieczny wybór trybu pracy oraz kontrolę uprawnień dostępu w instalacjach i maszynach. Wystarczy skonfigurować blok funkcyjny „przełącznik wyboru trybu pracy” w oprogramowaniu PNOZmulti Configurator i połączyć go z nowym blokiem funkcyjnym uwierzytelniania/autoryzacji czytnika PITreader.

Najważniejsze zalety:

 • Możliwość kontroli uprawnień dostępu przy wysokim poziomie ochrony przed manipulacją
 • Operatorzy otrzymują uprawnienia do maszyny odpowiadające ich umiejętnościom
 • Funkcjonalnie bezpieczny wybór trybu pracy w połączeniu z systemem PITmode fusion

Wykorzystywanie makr do skrócenia czasu projektowania – teraz także w jednostce bazowej PNOZ m B1
Można tworzyć makra składające się z elementów logicznych i połączeń między nimi. Po utworzeniu makra są przechowywane w bibliotece makr. Możesz z nich skorzystać we wszystkich następnych projektach. Łatwa funkcja importowania i eksportowania oraz możliwość edycji makr w edytorze pozwala skrócić czas projektowania i obniżyć koszty.
Dzięki dostępności makr dla jednostki bazowej PNOZ m B1, można łatwo przenosić wszystkie projekty do urządzeń PNOZmulti drugiej generacji , przy wsparciu oprogramowania. W ten sposób można korzystać z zalet konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 i ograniczyć pracę do minimum.

Korzyści ze stosowania makr:

 • Raz utworzone, mogą być wielokrotnie wykorzystywane: pozwala to zaoszczędzić czas przy kolejnych projektach, bez najmniejszego uszczerbku dla jakości. Wszystkie zmiany w makrze w ramach danego projektu są automatycznie implementowane w bieżącej konfiguracji.
 • Możliwość realizacji większych, bardziej złożonych projektów, ponieważ korzystanie z makr oznacza zmniejszenie ilości połączeń oraz wzrost przejrzystości projektów
 • Oszczędność czasu przeznaczanego na diagnostykę i rozwiązywanie problemów, ponieważ makra są wyświetlane w trybie przepływu mocy. Możliwość mapowania informacji diagnostycznych
 • Ochrona makr przed odczytem i zapisem w celu zabezpieczenia profesjonalnej wiedzy.

PNOZmulti Configurator wersja 10.9 – teraz także z opcją symulacji offline

Od wersji 10.9 masz możliwość testowania skonfigurowanego programu użytkownika przed uruchomieniem za pomocą funkcji „Symulacja”. W pierwszym kroku obliczasz elementy logiczne, w kolejnych wszystkie elementy z wykorzystaniem symulacji. Elementy niesymulowane można przełączyć do żądanego stanu poprzez wymuszenie wyjść. W ten sposób można wdrożyć symulację całej aplikacji. Ukierunkowane wymuszanie elementów linkujących pozwala symulować aplikację tylko częściowo. Dzięki temu nie trzeba definiować wszystkich wejść.

Dowiedz się z filmu, jak korzystać z funkcji „Symulacja” przy realizacji projektów automatyzacyjnych!

Korzyści z eksploatacji:

 • Symulacja daje znaczący potencjał oszczędności podczas projektowania
 • Sprawdzenie złożonych układów logicznych
 • Przyjazna dla użytkownika pomoc podczas wykrywania błędów, ich analizy i eliminowania
 • Symulacja pomaga zmniejszyć zagrożenia dla człowieka i maszyny
 • Możliwość obniżenia kosztów instalacji

Wszystkie korzyści są omówione w filmie!

Konfigurowanie analogowego modułu wejściowego PNOZ m EF 4AI – do bezpiecznego monitorowania procesów

Od wersji 10.8 narzędzia PNOZmulti Configurator obsługiwany jest bezpieczny analogowy moduł wejściowy PNOZ m EF 4AI konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2. Moduł rozszerzeń dostarcza cztery niezależne, bezpieczne, analogowe wejścia prądowe. Konfiguracja odbywa się w module programowym mIQ.

W oprogramowaniu można konfigurować następujące funkcje monitorujące:

 • Monitorowanie obszaru roboczego zgodnie z zaleceniem NAMUR NE43
 • Funkcja skalowania
 • Sprawdzanie wykonalności
 • Operacje matematyczne
 • Wartości stałe
 • Monitorowanie wartości progowej
 • Monitorowanie zakresu

Na potrzeby diagnostyki można przesyłać dokładną wartość analogową do magistrali Fieldbus lub serwera OPC. Dynamiczne wyświetlanie programu rozszerzono na moduły analogowe. Wartości analogowe można również wyświetlać w liście zmiennych. Dowiedz się więcej o różnych funkcjach z filmu!

Konfigurowanie modułu wyjściowego PNOZ m EF 8DI2DOT:

 • Moduł obejmuje 8 wejść i dwa wyjścia 2-polowe
 • Konfiguracja jest realizowana w module programowym
 • Konfigurowalne tłumienie impulsów dla wejść modułu
 • Wykrywanie obwodu otwartego dla wyjść 2-polowych
 • Obsługa elementów prasy: tryby robocze elementów prasy, obrotowe układy krzywkowe, kurtyna świetlna, wykrywanie impulsów

Sposób konfiguracji PNOZ m EF 8DI2DOT jest dokładnie opisany w filmie!

Asystent migracji w projekcie PNOZmulti 2

Przy konwersji sprzętu z PNOZmulti lub PNOZmulti Mini na konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti 2, od wersji 10.2 2 dostępne jest wygodne narzędzie migracyjne, które można wykorzystać do migracji danych z pierwotnego projektu. Asystent zajmuje się konfiguracją sprzętu, logiką projektu, konfiguracją testu pulsów, identyfikatorem sprzętu, modułami łącza, modułami PDP67, modułami magistrali Fieldbus i wirtualnymi wejściami/wyjściami, a także generuje raport migracji. Wynik jest zapisywany w nowym pliku projektowym. Plik źródłowy pozostaje niezmieniony.

Nawet w ramach PNOZmulti możliwa jest migracja z jednostki bazowej PNOZ m B0 do B1. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące migracji; szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji.

Dodatkowe informacje na temat asystenta migracji są przedstawione na filmie!

Bezpieczna łączność ethernetowa

PNOZmulti Configurator to oryginalne narzędzie przeznaczone do konfiguracji układów bezpieczeństwa w systemach sterowania PNOZmulti. Blok programowy „Safe Ethernet Connection Status” (SEC) może być wykorzystywany do bezpiecznej komunikacji z elementami systemu sterowania PSS 4000. Z naszego filmu dowiesz się, w jaki sposób szybko i łatwo możesz go zastosować.

Tworzenie makr

Projektuj układy bezpieczeństwa na swoim komputerze PC, wykorzystując PNOZmulti Configurator. Możesz teraz pracować wydajniej, korzystając z makr. Poszczególne części konfiguracji można łączyć w elementy makr za kliknięciem przycisku myszy.

PNOZmulti Configurator od wersji 8 zawiera makra produktowe

 • Wydajność: od wersji 8 można łączyć części zbudowanej konfiguracji, tworząc makra
 • Przejrzystość: złożone projekty są przejrzyste, skrócony jest czas potrzebny na diagnostykę i rozwiązywanie problemów
 • Szybkość działania: prosta funkcja importu i eksportu oraz możliwość edycji makr w edytorze pozwala skrócić czas projektowania i obniżyć koszty projektu
 • Ponowne użycie: makra są przechowywane w bibliotece, dzięki czemu są dostępne dla nowych projektów. Oszczędzaj czas bez uszczerbku dla jakości
 • Chroń specjalistyczną wiedzę: makra mogą być chronione przed odczytem i zapisem
 • Szybsze wsparcie: wysyłasz tylko makra, a nie całą konfigurację
 • Programowanie makr nie jest aktualnie możliwe w PNOZ m B1

Przechowywanie makr w bibliotece

Narzędzie konfiguracyjne wspiera procesy projektowania, konfiguracji, dokumentowania oraz przekazywania do eksploatacji systemów sterowania Pilz. Korzystanie z makr czyni Twoją pracę jeszcze wydajniejszą. Tworzone makra są automatycznie zapisywane w Menedżerze Projektów, dzięki czemu można pobrać je w każdej chwili.

Teksty projektu mogą być tłumaczone na dowolny język

W programie PNOZmulti Configurator użytkownik ma możliwość tłumaczenia tekstów projektu, diagnostyki oraz graficznych interfejsów użytkownika GUI. Oznacza to, że Configurator może zostać wykorzystany w dowolnym kraju na świecie. Umożliwia on również samodzielne dodawanie języków interfejsu, które nie zostały przewidziane przez producenta.

Tworzenie zdecentralizowanej struktury wykorzystującej moduły linkujące do PNOZmulti 2

PNOZmulti Configurator obsługuje moduły linkujące do PNOZmulti 2, które umożliwiają decentralizację i zapewniają bezpieczną komunikację pomiędzy jednostkami bazowymi. Przekonaj się, jak łatwe jest tworzenie zdecentralizowanej struktury!

Licencje dostosowane do potrzeb użytkownika

Licencje dostosowane do potrzeb użytkownika

Aby wykorzystać w pełni PNOZmulti Configurator dla Twojego układu bezpieczeństwa, oprócz oprogramowania niezbędna jest ważna licencja. (Bez licencji PNOZmulti Configurator dostępny jest tylko w wersji demo.)

W celu realizacji różnych zadań sterowania istnieje szereg zróżnicowanych licencji:

 • Licencja podstawowa: dla jednego użytkownika, wymagane jest podanie nazwy firmy i lokalizacji projektu
 • Licencja użytkownika: licencja z obniżoną ceną na dodatkową stację roboczą, wydawana właścicielowi licencji podstawowej.
 • Licencja Lite: licencja ograniczona do jednostek bazowych PNOZ m0p i PNOZ mm0p, do wykorzystania na jednej stacji roboczej.
 • Licencja dla wielu użytkowników: stopniowana w zależności od liczby stanowisk roboczych (do 25, 50, 100 i ponad 100).
 • Licencja projektowa: licencja na projekt oprogramowania w ramach określonych umową.
 • Aktualizacja licencji podstawowej/użytkownika/dla wielu użytkowników/projektowej: licencja upoważniająca do aktualizacji do nowszej wersji oprogramowania.
 • Licencja czasowa: licencja podstawowa ograniczona do 2, 3 lub 4 miesięcy.

Te typy licencji dostępne są w wersji pełnej lub serwisowej:

 • Wersja pełna umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji objętych licencją.
 • Wersja serwisowa licencji przeznaczona jest do prac serwisowych i konserwacyjnych. Oferuje ona tylko ograniczone funkcje edycji.

Nasza oferta produktowa: Narzędzia PNOZmulti

Licencje dla programu PNOZmulti Configurator

Kup klucz licencyjny pozwalający korzystać z całego zakresu programu konfiguracyjnego PNOZmulti Configurator: Dostępne są różne warianty licencji, od podstawowej, po licencję projektową, w zależności od wymagań użytkownika.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl