Polska | polski

Sterowniki PLC

Odpowiednie rozwiązanie dla każdego projektu automatyzacji

PSS 4000

Wykorzystując sterowniki PLC, oferujemy systemy sterowania umożliwiające realizację w ramach projektu zarówno funkcji automatyzacji, jak i bezpieczeństwa. Nasze sterowniki PLC mają strukturę modułową, to znaczy można je z sobą łączyć, tak, aby mogły spełniać wymagania użytkownika. Do ich realizacji dostępne są różnorodne moduły główne (z procesorem głównym) i liczne moduły We/Wy, realizujące zadania bezpieczeństwa i automatyzacji. Można łatwo dostosować strukturę systemu w celu spełnienia wymagań użytkownika. Moduły można w każdej chwili dodawać lub wymieniać.

Sterowniki PLC PSSuniversal stanowią część systemu sterowania PSS 4000 i można je wykorzystywać zarówno w prostych, jak i skomplikowanych systemach automatyzacji.

Moduł We/Wy

Na potrzeby Twojego projektu automatyzacji dysponujemy szerokim zakresem modułów do przetwarzania sygnałów związanych z bezpieczeństwem, niezwiązanych z bezpieczeństwem, cyfrowych i analogowych. W przypadku konkretnych zmian w systemie nowe moduły można szybko dodać lub wymienić istniejące. Zapewnia to wyjątkową elastyczność.

Sterownik PLC o stopniu ochrony IP67

PSS67 PLC jest pierwszym bezpiecznym i kompaktowym sterownikiem bezpieczeństwa PLC o stopniu ochrony IP67 do automatyzacji bez konieczności montażu w szafie sterowniczej! Można go w pełni wbudować w system sterowania PSS 4000 i wykorzystywać do realizowania zarówno funkcji bezpieczeństwa, jak i funkcji automatyzacji.

PSSuniversal 2 – następna generacja

Moduły komunikacyjne PSSuniversal 2

System PSSuniversal 2 jest rozwiązaniem otwartym na rozbudowę urządzeń peryferyjnych. Można go wbudować w istniejącą architekturę systemu, z wykorzystaniem standardowych przemysłowych protokołów komunikacyjnych.

Moduły elektroniczne systemu PSSuniversal 2

Nasze moduły elektroniczne umożliwiają indywidualną adaptację do istniejącego systemu eksploatowanego przez użytkownika – prostą, elastyczna i rozproszoną.

 

PSSuniversal 2 – następna generacja

Nagroda dla PSSuniversal 2

iF Design Award 2017

PSSuniversal 2 zdobył w tym roku nagrodę iF DESIGN AWARD, dołączając tym samym do laureatów tego prestiżowego w skali międzynarodowej wyróżnienia. Nagroda ta została przyznana systemowi PSSuniversal 2 w dziedzinie „Produkt”, w kategorii „Przemysł”. Nagroda iF DESIGN AWARD przyznawana jest corocznie przez iF International Forum Design GmbH.

Jako modułowy system automatyzacji o przyjaznej dla użytkownika trzyczęściowej konstrukcji, PSSuniversal 2 zdołał przekonać do siebie 58-osobowe niezależne międzynarodowe jury ekspertów. W rywalizacji tej wzięło udział bardzo wielu pretendentów. Jurorzy musieli ocenić 5 575 realizacji z 59 krajów, w celu przyznania nagrody.

Modułowa budowa i elastyczność w każdej aplikacji – korzyści dla użytkowników

  • Realizacja funkcji bezpieczeństwa i sterowania standardowego
  • Możliwość zastosowania w instalacji autonomicznej lub sieci rozproszonej
  • Intuicyjne programowanie złożonych funkcji
  • Wysoki stopień elastyczności dzięki modułowej strukturze systemu
  • Szeroki wybór modułów w celu spełnienia indywidualnych wymagań
Modułowa budowa i elastyczność w każdej aplikacji

Właściwości techniczne

Właściwości techniczne sterowników PLC i systemów We/Wy
  • Bezpieczna komunikacja Ethernet przy wykorzystaniu protokołu SafetyNET p
  • Zastosowanie w kolejnictwie, systemach wind i schodów ruchomych, a także do ochrony przeciwpożarowej
  • Odporność na temperaturę
  • Wizualizacja za pomocą oprogramowania PASvisu

Modułowa struktura systemu – możliwość zastosowania w każdej aplikacji

Modułowa struktura i szeroki wybór modułów wejściowych i wyjściowych umożliwiają dostosowanie naszych systemów sterowania do każdej aplikacji. Systemy PSSuniversal wykorzystywane są jako zdalne systemy We/Wy na poziomie instalacji. PSSuniversal 2 jest rozwiązaniem otwartym na rozbudowę urządzeń peryferyjnych.

System sterowania PSS 4000 oferuje programowalne i konfigurowalne sterowniki na potrzeby realizacji funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji. Dostępne są specjalne wykonania umożliwiające zastosowanie na przykład w kolejnictwie lub w aplikacjach wymagających wyższego zakresu temperatury. Wszystkie urządzenia spełniają wymagania międzynarodowych norm i można zastosować je w wielu aplikacjach i gałęziach przemysłu.

Modułowa struktura systemu – możliwość zastosowania w każdej aplikacji

Zastosowania w przemyśle – w ujęciu globalnym

Nasza oferta sterowników PLC:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl