Türkiye | türkçe

24 Şub 2015

Serinin başlangıcı: Risk değerlendirmesinden CE işaretlemesine

"Adım adım emniyetli makineler" serimizde CE işaretlemesi yolunda gerekli olan bireysel tedbirleri birer birer sunmaktayız.

"Adım adım emniyetli makineler" serimizde CE işaretlemesi yolunda gerekli olan bireysel tedbirleri birer birer sunmaktayız. Bu makalede risk değerlendirmesi ve emniyet kavramıyla ilgili bilgi verilmektedir.
 

Yasal konumla ilgili arkaplan bilgileri

Makine üreticileri makineleri üzerinde uygunluk değerlendirme prosedürü gerçekleştirmekle yükümlüdür. Üretici CE işaretini ekleyerek tesisin veya makinelerin Makine Direktifinin (2006/42/AT) tüm sağlık ve emniyet gerekliliklerini karşıladığını doğrular. Makine Direktifi, AB içinde tesis ve makine güvenliğine yönelik değerlendirme ölçütüdür. Direktifte standartlaştırılmış bir emniyet seviyesi belirtilir, böylece malların serbest dolaşımı garanti edilir.
 

Adım 1: Makine güvenliğinin anahtarı olarak risk değerlendirmesi

Avrupa iç pazarında makine üreticilerinin müşterilerine yalnızca güvenli ürünleri tedarik etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Sonuç olarak makine üreticisi, Makine Direktifi şartları kapsamında bir risk değerlendirmesi gerçekleştirmek zorundadır. Risk değerlendirmesinin içeriği şu şekildedir:

  • Geçerli uyumlaştırılmış standartları ve düzenlemeleri tanımlar
  • Makinenin limitlerini belirler
  • Makinenin yaşam döngüsü aşamalarının her birinde tüm riskleri tanımlar
  • Riski tahmin eder ve değerlendirir
  • Risk azaltımı için bir yaklaşım önerir

Risk seviyesi, olası zararın gerçekleşme olasılığına ve derecesine göre tanımlanır.
 

Adım 2: Emniyet kavramını oluşturma

Emniyet kavramı, teknik tedbirleri tanımlar ve geçerli ulusal ve uluslararası standartlar uyarınca makinelerinizin emniyetini garanti eder. İyi bir emniyet kavramı, koruyucularla üretkenlik arasında bir denge sağlar.

Diğer hususların yanında emniyet kavramı sabit ve hareketli koruyucuların kullanımını, tesisi ve makineleri durdurmaya yönelik sistemleri, basınç altındaki sıvı ve gazların yanı sıra elektriksel gücü emniyetli bir şekilde kapatma seçeneklerini ve tehlikeli bölgelerde işçilerin algılanmasını dikkate alır.

Devamı … Serinin Emniyet tasarımı ve emniyet bileşenlerinin seçimi konusunu kapsayan 2. Bölümü kısa süre içinde burada hazır olacaktır.
 

Daha fazla bilgi:

Risk değerlendirmesi

Emniyet kavramı

 

Adım adım emniyetli makineler: Risk değerlendirmesi ve emniyet kavramı
Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr